םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

האבה תועטל ( תשק ישש לש ) תמדוקה תועטל
ןטקה סקנפ
תשק ישש

דרג: 12345
שלח לחבר
הוסף תגובה