הליהת לש תוקד הרשע שמח

םיסנכתמ סרח לש םיריס יפלא
דגסמ ךותב
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 

האבה תועטל ( ריש םש יפל ) תמדוקה תועטל
הקושה יל אצא
םידלי יריש

דרג: 12345
שלח לחבר
הוסף תגובה