הליהת לש תוקד הרשע שמח

םיעט והשמ ךלש אבא םויה
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 

האבה תועטל ( ריש םש יפל ) תמדוקה תועטל
תיטסינויסרפמיא הנומת
רנגאו סורג הלמרכ

דרג: 12345
שלח לחבר
הוסף תגובה